Administrare ?tiriPagina de administrare a ?tirilor permite ad?ugarea de noi ?tiri ?i gestionarea ?tirilor curente.

Adaugare ?tire

Pentru fiecare ?tire ve?i specifica o serie de informa?ii în fiecare din limbile în care urmeaz? s? fie f?cut? afi?area

  • specifica?i titlul ?tirii
  • specifica?i con?inutul cu ajutorul editorului HTML incorporat
  • pute?i indica un link spre o pagin? relevant? pentru ?tirea prezentat?
  • indica?i data public?rii ?tirii
  • da?i click pe butonul “Adaug?”


Gestionare ?tiri

?tirile sunt prezentate în pagina de administrare într-un tabel în care se indic? statusul (0 sau 1), titlul ?i un paragraf din con?inutul ?tirii pentru fiecare limba, link-ul indicat ?i data public?rii ?tirii. Pentru fiecare ?tire ave?i urm?toarele op?iuni:

  • s? activa?i (a)/ dezactiva?i (d) ?tirea (necesar atunci cand dori?i s? preg?ti?i o ?tire pentru lansare cu cateva zile inainte de publicarea efectiva a ?tirii)
  • s? edita?i ?tirea (e)
  • s? ?terge?i ?tirea (r)

Ultimele trei ?tiri sunt prezentate în pagina de intrare în site, toate celelalte fiind afi?ate în ordinea invers? a introducerii în pagina destinat? ?tirilor.

S.C. WebStreet S.R.L.

Doresc sa mă contactati pentru:
Administrare ?tiri

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale