Versiuni disponibileSistemul rezolv? dou? dintre cele mai des întâlnite probleme legate de informa?ie: cine public? informa?ia ?i cine o poate accesa. Din acest punct de vedere distingem urm?toarele versiunile mono / multi-user ?i mono / multi-admin:

Implement?rile de tip (a) + (c) sunt cele mai frecvente. Sunt recomandate pentru site-urile de prezentare de firm?, institu?ii, etc.
Implement?rile de tip (b) sunt dedicate site-urilor care ofera servicii contra cost sau necesit? un anumit nivel de restric?ie a circula?iei pentru informa?ia prezentat?. Sunt prev?zute zone protejate pentru fiecare utilizator înregistrat, cât ?i zone comune pentru to?i utilizatorii înregistra?i.
Solu?ia (d) este destinat? în special site-urilor de tip publica?ie cu circulatie liber? în care materialele sunt ad?ugate de c?tre editori specializati pe produse. Combina?ia (b) + (d) ofer? suportul pentru site-uri complexe cu volum mare de informa?ii care se adreseaz? mai multor categorii de vizitatori, cu drepturi de acces diferite.

S.C. WebStreet S.R.L.

Doresc sa mă contactati pentru:
Versiuni disponibile

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale